Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá, a proto provádíme svou činnost v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a zabezpečení dat. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s platnými zákony České republiky (zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679)

Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osobu v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen : „GDPR“) je Autovespa Česká Lípa s.r.o. IČ 27313468 se sídlem ulice 5.května 1356, 47001 Česká Lípa (dále jen : „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou :
adresa : Autovespa Česká Lípa s.r.o., ul.5.května 1356, Česká Lípa
email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon : 487 823043

3. Osobními údaji, které zpracováváme se rozumí : jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Jestliže nás kontaktujete pomocí Facebooku nebo emailové adresy, Vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení Vašich dotazů, požadavků a námětů.

4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo které získal na základě plnění Vaší objednávky.

5. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pro nezbytné plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl.6 odst.1 písm.f) GDPR

2. Účelem zpracování osobních údajů je - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem : při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3. Veškeré osobní údaje využívá správce výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chrání je před zneužitím a neposkytuje třetím stranám bez předchozího upozornění nebo Vašeho souhlasu. Výjimku tvoří společnosti podílející se na dodání zboží, realizaci plateb na základě smlouvy , dále společnosti zajišťující provozování e-shopu a orgánům státní moci. Těmto společnostem Vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky, fungování a zdokonalování nákupního procesu. 

4. Služba, která umožňuje analýzu e-shopu se nazývá Google Analytics, je od společnosti Google Inc. Informace jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

5. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

6. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce tyto údaje vymaže.

Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR
- právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl.17 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl.21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl.20 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Společnost Autovespa Česká Lípa s.r.o. bude shromažďovat, používat nebo sdělovat osobní údaje které poskytnete on-line pouze pro účely , které jsou vám sděleny ledaže takové poskytnutí : 

- je nezbytné pro účely přípravy, sjednání a plnění smlouvy s Vámi
- vyžaduje zákon nebo kompetentní státní nebo soudní orgán
- je nutné za účelem stanovení nebo ochrany právního nároku nebo obhajoby
- je nutné za účelem zabránění podvodu nebo jiné trestné činnosti

3. Za účelem ochrany Vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně a proti jejich neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu k nim, uplatňuje společnost Autovespa Česká Lípa s.r.o. bezpečnostní opatření technického a organizačního rázu. Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, naše společnost není zodpovědná za obsah jiných webových stránek ani za uplatňování zásad ochrany dat jejich vlastníky.

4. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek ohledně zásad ochrany osobních údajů naší společnosti nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nákupní košík

košík je prázdný

Kategorie zboží

spolehliva firma 2016 250  AUTOVESPA Česká Lípa s.r.o. - idatabaze.czAutodoplňky, autopříslušenství - idatabaze.cz

 

Používáme cookies k tomu, abychom Vám poskytli tu nejlepší práci s on-line obsahem. Prosíme Vás o přečtení Opatření k ochraně osobních údajů a Podmínek užívání pro informaci, které cookies používáme a jaké informace sbíráme z našich stránek. Pokračováním prohlížení naší stránky souhlasíte s ukládáním a přístupem k cookies na Vašem zařízení. Více informací

Souhlasím

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. 

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.
 

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Silverpop – třetí strany, krátkodobé i dlouhodobé. Cookies využívá nástroj, kterým rozesíláme pravidelné newslettery.
 • DoubleClick – první i třetí strany, dlouhodobé. Tato služba rozšiřuje data v nástroji Google Analytics.
 • AdForm – třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení našich kampaní v obsahové síti a vyhodnocení jejich dopadu.
 • AdWords – třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení našich kampaní, remarketing na Google a vyhodnocení jejich dopadu.
 • Padiact – třetí strany, dlouhodobé. Tyto cookies využívá nástroj, který umožňuje návštěvníkům registrovat se do našeho newsletteru.
 • Sklik – třetí strany, dlouhodobé. Pro retargeting a vyhodnocení dopadu našich marketingových kampaní ve vyhledávači Seznam.
 • Facebook – třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení našich kampaní na sociální síti Facebook a vyhodnocení jejich dopadu.
 • Zboží – třetí strany, dlouhodobé. Pro vyhodnocení našich kampaní na vyhledávači Zboží.cz.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

 
 

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
Chrome
Firefox
Internet Explorer

 
Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org
 

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

 
Copyright © 2022 www.autovespa.cz. Design by SparkMedia
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.